Přihláška

PŘIHLAŠOVÁNÍ UKONČENO!

Přihlásit se může pouze dorost CB nebo skupina Dorostové unie. Přihlašuje se prosím po celých dorostech a nikoli po jednotlivcích. Za děti na akci je zodpovědný vedoucí dorostu. Pokud chcete ještě někoho přihlásit dodatečně, přihlašte pouze dodatečné děti a vedoucí, nepřihlašujte znovu všechny, pak se počet zbytečně navyšuje.

Cena

750 Kč (přihlášení do 10. 10. do 15:00)

platbu prosím proveďte v den přihlášení

 

Číslo účtu pro platby za sjezd: 166193236/0300, jako variabilní symbol, prosím uveďte číslo mobilního telefonu vedoucího za váš dorost na sjezdu, do textu zprávy napište město/obec vašeho dorostu. Peníze uhraďte tentýž den, kdy jste přihlásili Váš dorost, tak aby druhý den byly na účtu.

Storno poplatky:

Při odhlášení: do 9.10. (včetně) bude vráceno 500 Kč, od 10.10. bude vráceno 400 Kč, od 11.10. bude vráceno 250 Kč.

Dotazy: Daniel Jokl, email: daniel.jokl@volny.cz