Přednosti a rizika komunikačních prostředníků (média v našem životě)

Zprostředkovaná komunikace existovala na naší planetě dávno před člověkem. Teprve vynález písma ale umožnil, aby zásadním způsobem proměnila fungování lidské společnosti. V současné době umožnila elektronika snad ještě výraznější posun způsobu myšlení velké části lidstva. Dovedeme tuto změnu zpracovat? Umíme s ní žít? Dovedeme v ní vidět Boží nástroj?

-Petr Raus