Jaký je Ježíš?

Jak si představuje Ježíše společnost, jak si ho představuješ ty a jak ho často prezentuje církev? Nemáme o něm falešné představy? Je to důležité a má to vliv na mou víru? Lze takového Ježíše milovat?
Společně se podíváme na netradiční pohledy na Ježíšovu osobnost vycházející z evangelijních příběhů.

– Ondřej Svoboda