Jak (pře)číst Bibli?

Bible je hodně tlustá a náročná kniha. Existují však dobré způsoby, jak ji číst a třeba jednou i celou přečíst. Proč to dělat? Protože obsahuje návody jak dobře žít.

– Petr Kučera